Bí kíp chọn chồng!

0 No tags Permalink

Đi nghỉ với cơ quan chồng, các cô đồng nghiệp của chồng ra sức khen chồng mình là ngoan, hiền, chịu khó... và bẩu mình may mắn. Mình chỉ cười, nghĩ bụng: "Chăn nào chả có rận, quan trọng là huấn luyện nó vì "sinh ra chồng là mẹ chồng nhưng nuôi dạy chồng nên ...

alt :