Đằng sau người đàn ông….?

0 No tags Permalink

Đi xem Show “Đôi mắt người xưa” của Quang Lê nhưng lại vì muốn thấy Kỳ Duyên… Quang Lê hát khá ngọt ngào, cùng dòng nhạc với Quang Linh nên những bài như Thương về Miền Trung, Huế xưa… thì khá OK nhưng vẫn không phải gu của mình! Kỳ Duyên và Phan Anh tung hứng khá sắc sảo. Nhớ nhất là câu: “Đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn bà ở không (vì không cần đi làm nữa!)/Đằng sau một người đàn ông thất bại là một người đàn bà xúi dại”. Đặc biệt “Đằng sau một người đàn ông ngoại tình là một người đàn bà ngồi rình”. Tóm lại, đàn ông thế nào cũng do đàn bà! Tinh thần 8.3 muôn năm!

Quang Lê và Kỳ Duyên

Quang Lê và Kỳ Duyên

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *