Xăng ơi là Xăng!

0 No tags Permalink

Đường Tăng ghé trạm đổ xăng

Bà kia nói: “Giá tăng rồi anh ơi!”

 

Ngộ Không tưởng bả nói chơi

Mới tăng mà, hỏi ông Trời xem sao?

– “Trên tao lạm phát đang cao 

Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng!

Ngộ Không chẳng nói chẳng rằng

Đập cho một phát răng văng khỏi mồm.

Tụi tao khố rách áo ôm 

Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày 

Xăng mà tăng giá thế này 

Tao đi về núi, kinh mày lấy đi”.

 

(Ăn theo thời sự, biên tập từ Internet)

Cuối ngày mệt quá, "lá cải" chút chơi!

Cuối ngày mệt quá, “lá cải” chút chơi!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *